Pottodds

Pottoddset får man fram genom att jämföra storleken på satsningen och pottens storlek.
Man använder sig av pottodds för att räkna ut om ett visst spel är lönsamt i långa loppet.

Relationen mellan potentiell vinst och insatsen kallas pottodds.
Potten är på 7$, du synar 1$, 7 mot 1.
Om pottoddset är högre än vinstoddset så är det ett fördelaktigt vad.
I exemplet ovan, 4 gånger så förlorar jag 1$ men en gång så vinner jag 7$. 7-4 = 3, 3/5 = 0,6$ Tjänar jag varje gång jag synar i det läget…ett fördelaktigt vad för mig…
Till exemel, om potten är $5 och du måste satsa $1 är pottoddsen du får 5 mot 1. Pottoddsen ska sedan jämföras med de så kallade kortoddsen för att avgöra om det är värt att satsa. Kortoddsen beror på hur många outs du har för att träffa den hand du vill ha. Om du exempelvis floppar ett färgdrag i hjärter har du 9 outs. Det finns totalt 13 hjärter i leken. Du har två hjärter och ytterligare två kom på floppen. Följaktligen finns det nio hjärter du inte sett ännu och dessa är alltså dina outs i detta fall. 9 outs ger dig 35 procents* chans att träffa din hand på antingen turn eller river. Det innebär att du kommer att få färg lite oftare än var tredje gång, vilket i sin tur innebär att oddsen är 2 mot 1 till din nackdel. I detta fall måste således pottoddsen vara minst 2 mot 1 (du kan vinna $30 eller mer genom att satsa $10) för att det ska vara korrekt att spela vidare. I exemplet i första stycket var dina pottodds 5 mot 1. Under sådana omständigheter bör du alltså satsa på ditt färgdrag. * Tumregel: varje out du har ger dig ungefär 4 procents chans att träffa din hand på antingen turn eller river. Antal outs för specifika drag i Texas Hold'em och Omaha: Färgdrag med två överkort eller färgstegedrag - 15 outs Färgdrag med ett överkort - 12 outs Färgdrag - 9 outs Öppet stegdrag - 8 outs Två överkort - 6 outs Hålstegedrag - 4 outs