Vinstodds

Vinstodds (eller kortodds) är egentligen samma sak som sannolikhet fast beskriven i en annan form. Sannolikheten för att dra spader två är 1/52, dvs 1.9% chans. Oddset för samma drag är 1:51, dvs 1 lyckat och 51 misslyckade drag. Det är i båda fallen relationen mellan gynnsamma och ogynnsamma utfall som beskrivs.

Anledningen till att använda sig av vinstodds-formen är att det är enklare när man ska jämföra med pottoddsen som beskrivs längre ner på sidan.

Exempel:
När man har färgdrag efter floppen så finns det 47 möjliga kort varav 9 stycken ger dig färgen och 38 gör det inte, vinstoddset således 9:38, eller förkortat 1:4.22, grovt hugget 1:4. (Chansen är 9 på 47 att det går hem, eller 1 på 5,22)

Att dra till en färg på river 9:37 (1:4.11).
(Chansen är 9 på 46, eller 1 på 5,11)