teknik

papiNet CallOff

CallOff e-Document Overview

A CallOff is a delivery schedule for product(s). Products to be delivered
can be specified by product specifications or by purchase orders. Any
party as agreed in a Trading Partner Agreement can send a CallOff. Each
line item in a CallOff refers either to a product included in a purchase
order or to the product specifications contained in the line item. The
CallOff specifies delivery schedule(s) and quantities for product(s) to be
delivered. The schedule may define a specific date and/or time for delivery

papiNet Delivery

DeliveryMessage Overview

The DeliveryMessage e-Document enables the sender to describe the
contents and configuration of a shipment at various levels of detail.
The DeliveryMessage e-Document specifies the details of a delivery that is
either being despatched or will be despatched at a later time. The
attribute DeliveryMessageType controls the usage of the DeliveryMessage.
A seller can send a DeliveryMessage to one or more receivers, including
the ship-to and/or buyer parties. Delivery messages are also sent to and
from logistics partners.

MSMQ - öka minnesarean

Server Manager -> Features -> Message Queueing och Properties

Limit Message storage

Kolla aktuell storlek genom att gå in under
C:\Windows\System32\msmq\storage

Högerklicka och välj storage

Debug av JNLP-fil

Janela är ett verktyg för att debugga innehållet i en jnlp-fil. Läs mer på http://pscode.org/janela/.

Övervaka BizTalk processer med Microsoft Management Console

För att kolla på minnesutnyttjande, antal aktiva instanser, databas-sessioner, trösklar, trottling med mera så är Microsoft Management Console ett bra verktyg.

Skriv "perfmon" i Run-fönstret.

Högerklicka och välj "Add counters", leta upp "BizTalk:Message Agent" och markera önskade räknare och processer.

Lista utcheckade filer i ett WorkSpace i TFS

För att lista utcheckade filer i ett WorkSpace i TFS, Team Foundation Server, för en användare så kan man skriva så här på kommandoraden:

tf status /server:<tfs-server> /u:<anv-konto> /workspace:<workspace-namn>

Lista WorkSpaces i TFS

För att lista WorkSpaces i TFS, Team Foundation Server, med kommando så skriver man enligt följande:

tf workspaces /owner:<anv-konto> /computer:* /server:<tfs-server>

Resultat:

Server: TFS-Server-Name
Workspace    Owner   Computer    Comment
--------------- ---------- --------------- ----------------------------------------
VPCSRV000    user1   VPCSRV000
WIN-7DFJU2OP4QK user1   WIN-7DFJU2OP4QK

Ta bort gamla log-filer med bat-script och scheduled task

@echo off
forfiles /P "C:\buildlogs" /S /M log*.xml /D -7 /C "cmd /c del @file"

I Kontrollpanelen så finns Scheduled tasks. Skapa en ny task genom att browsa till bat-filen, konfigurera och starta.

Installera BizTalk adapter

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa561871(BTS.70).aspx

Your assemblies do not have to be in the GAC. I just looked on 2 BizTalk applications that are installed and running, and the assemblies for the adapters are not in the GAC
I inherited a VS setup project that appears to handle the registry stuff for you. I don't know if you get this out of the box when creating a new setup project and adding references to your BizTalk project.
You need to register the custom adapters using a registry file.

Ladda upp fil i Drupal ger HTTP Error 0

När man ska ladda upp filer med en Drupal-sajt så kan man få följande fel:

An HTTP Error 0 occurred.
/upload/js

Detta löste jag genom att i Internet Explorer lägga till den aktuella sajten i tillförlitliga platser.
Under Verktyg så väljer man Internetalternativ....

Prenumerera på innehåll