teknik

Version på BizTalk

För att kolla vilken version av BizTalk Server man har installerat så kan man kolla i registret.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\BizTalk Server

Referenser i Excel

I Excel kan man använda sig utav referenser till andra celler, exempelvis A1 som motsvarar rutan längst upp till vänster. Det finns 2 olika typer av referenser, relativa och absoluta. Om man använder sig av en referens till rutan A1 i en formel, exempelvis i rutan A2 skriver "=A1+1", och sedan vill kopiera den formeln till B2, då kommer det stå "=B2+1". Man säger då att referensen är relativ. Om man istället skriver "=$A$1+" så kommer det stå samma formel i B2 efter en kopiering från A2. Formeln fortsätter att använda sig av värdet i A1, man säger nu att referensen är absolut.

Söka och ändra i många filer

Om man vill göra "search and replace" i flera filer på en gång så kan man använda "SearchAndReplace" från NodeSoft. Fungerar alldeles utmärkt.

Ett annat verktyg då man vill leta i flera filer är "SearchMyFiles". Man kan söka på det mesta och sedan få ut rapporter i exempelvis HTML. Det kan man enkelt importera i Excel och få ut snygga listor.

Ta bort utcheckade filer från TFS

The Problem
Another user has locked a file for checkout, but is no longer available to check the file back in and now you need that file.

Unlocking the file
First you will need to get a list of the workspaces for that user. This can be done with administrative rights from the command line as follows:

tf workspaces /owner:DOMAIN\TheirUserAccount /computer:*

The command will retrieve a list of all workspaces on all computers for that user.
You can now use the output information to undo the checkouts on the files you want:

Problem med att ta bort eller ändra en mapp i TFS

Ibland kan man hamna i något konstigt läge i TFS, Source Control Explorer. Det är helt omöjligt att ta bort, ändra en mapp (directory). Mappen är dessutom utgråad i vyn. Problemet tycks vara att man lyckats sätta den aktuella mappen till att bli ett aktivt Workspace.

För att lösa problemet så får man i Visual Studio gå in under File/Source Control/Workspaces... och ta bort den aktuella mappen.

Hur skapar man en connection sträng i BizTalk?

Data Link Properties

My question is, is there any way to test the connection to a remote SQL server 2005 database from biztalk?

Go to any file folder but preferably the one containing your mapping project/files.
Create a text file and name it "DBConnection.udl". (The important part is the extension .udl)
Double click the file.
On the Provider Tab, select SQL Native Client (this assumes it is installed), then Next
For Data Source, enter yours: HPSQL05T
Initial Catalog, TESTDB
Either use integrated security or click allow saving password
Test Connection...OK

Programstruktur i Perl

 
#! /usr/bin/perl -w
 
# -> Brädgård (hashmark), innebär en kommentar i Perl. Tecknet har dock
#  en speciell betydelse om den står på första raden tillsammans med 
#  ett utropstecken, då innbär det en anvisning till operativsystemet,
#  om var man kan hämta intepretatorn plus lite options. Ovanstående 
#  option -w (warnings) innebär att det kommer varningar om vissa
#  språkliga regler inte följs. 
 
use strict; # Tala om för intepretatorn att vara väldigt strikt 
 

Reguljära uttryck

 
$_ = "Hello World";
 
if ( /ello/ ) # => sant  (letar efter 'e' följt av 'l', 'l' och 'o') 
if ( /elo/  ) # => falskt 
if ( /el.o/ ) # => sant  (. betyder vilket tecken som helst utom \n, ny rad) 
if ( /el.+o/ ) # => sant  (+ betyder en eller flera gånger) 

Filhantering i Perl

Det är inga konstigheter gällande filhantering i Perl, man kan öppna filer för läsning, skrivning eller för att lägga till (append). Glöm inte att stänga filer så fort som möjligt efter att du är klar.


# Öppna fil för läsning
open FILE, "<filename.txt";  # '<' = read file

# Öppna fil för skrivning
open FILE, ">filename.txt";  # '>' = write

Inbyggda funktioner i Perl

Det finns ett antal inbyggda funktioner i Perl som är bra att känna till, några av dom finns listade här.

Prenumerera på innehåll