bat

Ta bort gamla log-filer med bat-script och scheduled task

@echo off
forfiles /P "C:\buildlogs" /S /M log*.xml /D -7 /C "cmd /c del @file"

I Kontrollpanelen så finns Scheduled tasks. Skapa en ny task genom att browsa till bat-filen, konfigurera och starta.

Prenumerera på innehåll