tfs

Lista utcheckade filer i ett WorkSpace i TFS

För att lista utcheckade filer i ett WorkSpace i TFS, Team Foundation Server, för en användare så kan man skriva så här på kommandoraden:

tf status /server:<tfs-server> /u:<anv-konto> /workspace:<workspace-namn>

Lista WorkSpaces i TFS

För att lista WorkSpaces i TFS, Team Foundation Server, med kommando så skriver man enligt följande:

tf workspaces /owner:<anv-konto> /computer:* /server:<tfs-server>

Resultat:

Server: TFS-Server-Name
Workspace    Owner   Computer    Comment
--------------- ---------- --------------- ----------------------------------------
VPCSRV000    user1   VPCSRV000
WIN-7DFJU2OP4QK user1   WIN-7DFJU2OP4QK

Ta bort utcheckade filer från TFS

The Problem
Another user has locked a file for checkout, but is no longer available to check the file back in and now you need that file.

Unlocking the file
First you will need to get a list of the workspaces for that user. This can be done with administrative rights from the command line as follows:

tf workspaces /owner:DOMAIN\TheirUserAccount /computer:*

The command will retrieve a list of all workspaces on all computers for that user.
You can now use the output information to undo the checkouts on the files you want:

Problem med att ta bort eller ändra en mapp i TFS

Ibland kan man hamna i något konstigt läge i TFS, Source Control Explorer. Det är helt omöjligt att ta bort, ändra en mapp (directory). Mappen är dessutom utgråad i vyn. Problemet tycks vara att man lyckats sätta den aktuella mappen till att bli ett aktivt Workspace.

För att lösa problemet så får man i Visual Studio gå in under File/Source Control/Workspaces... och ta bort den aktuella mappen.

Prenumerera på innehåll