Teknik

Under teknik ligger det en massa olika saker, exempelvis en lathund för hur man skriver vissa clearcase-kommandon. Här ligger också mina anteckningar från en tvådagars Perl-kurs samt tips och trix. Erfarenheter från Drupal finns också här.

CallOff e-Document Overview

A CallOff is a delivery schedule for product(s). Products to be delivered
can be specified by product specifications or by purchase orders. Any
party as agreed in a Trading Partner Agreement can...

DeliveryMessage Overview

The DeliveryMessage e-Document enables the sender to describe the
contents and configuration of a shipment at various levels of detail.
The DeliveryMessage e-Document specifies the details of a...

Server Manager -> Features -> Message Queueing och Properties

Limit Message storage

Kolla aktuell storlek genom att gå in under
C:\Windows\System32\msmq\storage

Högerklicka och välj storage

Janela är ett verktyg för att debugga innehållet i en jnlp-fil. Läs mer på http://pscode.org/janela/.

För att kolla på minnesutnyttjande, antal aktiva instanser, databas-sessioner, trösklar, trottling med mera så är Microsoft Management Console ett bra verktyg.

Skriv "perfmon" i Run-fönstret.

Högerklicka och välj "Add counters",...

För att lista utcheckade filer i ett WorkSpace i TFS, Team Foundation Server, för en användare så kan man skriva så här på kommandoraden:

tf status /server:<tfs-server> /u:<anv-konto> /workspace:<workspace-namn>

För att lista WorkSpaces i TFS, Team Foundation Server, med kommando så skriver man enligt följande:

tf workspaces /owner:<anv-konto> /computer:* /server:<tfs-server>

Resultat:

Server: TFS-Server-Name...

@echo off
forfiles /P "C:\buildlogs" /S /M log*.xml /D -7 /C "cmd /c del @file"

I Kontrollpanelen så finns Scheduled tasks. Skapa en ny task genom att browsa till bat-filen, konfigurera och starta.

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa561871(BTS.70).aspx

Your assemblies do not have to be in the GAC. I just looked on 2 BizTalk applications that are installed and running, and the assemblies for the adapters are not in the GAC...

När man ska ladda upp filer med en Drupal-sajt så kan man få följande fel:

An HTTP Error 0 occurred.
/upload/js

Detta löste jag genom att i Internet Explorer lägga till den aktuella sajten i tillförlitliga platser.
Under...