MicroSoft BizTalk Server
Server Manager -> Features -> Message Queueing och Properties

Limit Message storage

Kolla aktuell storlek genom att gå in under
C:\Windows\System32\msmq\storage

Högerklicka och välj storage

För att kolla på minnesutnyttjande, antal aktiva instanser, databas-sessioner, trösklar, trottling med mera så är Microsoft Management Console ett bra verktyg.

Skriv "perfmon" i Run-fönstret.

Högerklicka och välj "Add counters",...

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa561871(BTS.70).aspx

Your assemblies do not have to be in the GAC. I just looked on 2 BizTalk applications that are installed and running, and the assemblies for the adapters are not in the GAC...

För att kolla vilken version av BizTalk Server man har installerat så kan man kolla i registret.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\BizTalk Server

För att använda sig av arrayer i en orkestrering så får man kapsla in det i ett objekt, XmlDocumentList i exemplet nedan.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.Xml;
using System.Xml.XPath;...

Om man i ett 'Expression' vill hämta ett värde från ett XML-dokument så kan man använda sig av funktionen xpath.

value = xpath(xmlDocument, "string(/*[local-name()='Message']/Body/Element)");

Data Link Properties

My question is, is there any way to test the connection to a remote SQL server 2005 database from biztalk?

Go to any file folder but preferably the one containing your mapping project/files.
Create a...