Version på BizTalk

För att kolla vilken version av BizTalk Server man har installerat så kan man kolla i registret.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\BizTalk Server