Perl - Hello World!

Dessa sidor innehåller Perl-material baserat på mina egna anteckningar från en tvådagarskurs samt exempel på lösningar på problem jag stött på. Några länktips plus mina vanligaste fel finns också med. Håll till godo!

Vi startar med Hello World?

#! /usr/bin/perl 
print "Hello World!\n";

Första raden pekar ut vilken perl interpretator som ska användas. Här kan man även lägga till flaggor, exempelvis för att ställa in varningsnivån.

Andra raden förklarar sig förmodligen självt.