Loopar i Perl

Loopar i Perl fungerar som i alla andra programspråk, man loopar igenom en hel lista alterntivt tills ett särskilt villkor har uppfyllts.

# While-loop 
while ( EXPR )
{
	
}
 
# Foreach-loop 
foreach ( LIST )
{
  print "Value: " . $_; # $_ Det aktuella värdet i listan 
}
 
# Exempel på listor: (1,2,3,4,5)
#          (1 .. 5)
#          (1..9, 101..109)
#          (@array)
#          ('a', 'b', 'c') 
 
foreach my $var ( LIST )
{
  print "Value: " . $var; # $var Det aktuella värdet 
}
 
# Avbryta loop: last
# Avbryta varv: next
#
# Kan användas med label, vilket kan vara användbart om man har två loopar
# och man vill hoppa ur båda looparna. 
 
YTTRE: foreach 
{
  INRE: foreach 
  {
   last YTTRE;
  }
}