Referensvariabler

Referensvariabler är av typen skalär. Det är Perls motsvarighet till pekare i C. För läsbarhetens skull så namnge gärna en referensvariabel med _ref eller _ptr på slutet.

# Tilldelning: 
my $var_ref  = \$var;
my $array_ref = \@array;
my $hash_ref = \%hash;
my $func_ref = \&function;
 
# Åtkomst av ett värde från en referens: 
my $var  = $$var_ref;    # skalär 
my @array = @$array_ref;   # array 
my $var  = $$array_ref[3]; # element i en array 
my %hash = %$hash_ref;   # hash 
my $var  = $$hash_ref{key}; # värde i en hash 
 
# Referens till en referens 
my $hash_ref    = \%hash;
my $ref_2_hash_ref = \$hash_ref;
 
# Åtkomst 
$$ref_2_hash_ref
${$$ref_2_hash_ref}{key}