Strängar i Perl

 
 
"string"
"string $var" # Man kan ha variabler i strängar
 
Skillad: "string \$var"
 
etc...
 
Single quote:
'string $var' (är samma som "string \$var")
 
Back quote:
`string`  Exekverbar sträng
 
$var = `ls -l`; (Standard out endast)
                (Ingen exitkod utan innehållet kommer i $var)
 
system("ls -l"); (Exitkod i retur från system)