Variabler i Perl

Det finns tre olika typer av variabler i Perl:

  • Skalära variabler
  • Arrayer
  • Hash-variabler

 
Skalära variabler
Man skiljer ej på strängar, integers eller flyttal i Perl, alla är skalärer. De skrivs med $ som prefix. Variblerna har även ett state, defined eller undefined. Exempel:
# Deklaration:
my $var1 = 1;
my $var2 = 1.05;
my $ref1 = \$var2;   # $ref är referens till $var (jämför pekare i C)
our $var3 = "Hello!"; # (our => synlig i hela systemet)

my $var4 = undef;
 
Arrayer
En variabel som innehåller en samling skalärer som man kommer åt med hjälp av index. Man skriver en array med @ före, @array.
Tilldelning: @array = (5,5,7,"hello",1.5); även @array = (4,4,$var);
Tilldelning av ett element: $array[2] = "new"; (Notera $ tecknet, eftersom ett element i en array är en skalär). Hämta värde: $var = $array[3]; Även state följer med, anta att arrayen innehåller 4 element och man hämtar ett index över 4: $var = $array[100] => $var blir undefined.
 
Hash-variabler
Hash är en samling skalärer med en nyckel som åtkomst. Nyckel-värde par (key-value). Skrivs med ett % som prefix, %hash.
Tilldelning: %hash = ("key1" => 1, "key2" => 2, "key3" => "Hej"); Tilldela ett nytt element: $hash{key} = "value"; (Notera $ eftersom ett element är en skalär). Hämta: $var = $hash{key};
Att ta bort ett nyckel-värde-par helt och hållet med delete. delete $hash{key};