Lista utcheckade filer i ett WorkSpace i TFS

För att lista utcheckade filer i ett WorkSpace i TFS, Team Foundation Server, för en användare så kan man skriva så här på kommandoraden:

tf status /server:<tfs-server> /u:<anv-konto> /workspace:<workspace-namn>