Lista WorkSpaces i TFS

För att lista WorkSpaces i TFS, Team Foundation Server, med kommando så skriver man enligt följande:

tf workspaces /owner:<anv-konto> /computer:* /server:<tfs-server>

Resultat:

Server: TFS-Server-Name
Workspace    Owner   Computer    Comment
--------------- ---------- --------------- ----------------------------------------
VPCSRV000    user1   VPCSRV000
WIN-7DFJU2OP4QK user1   WIN-7DFJU2OP4QK